Holistic Pulsing

De verbinding met je lijf beleven: zacht bewegen, aangeraakt en geraakt worden

Wat is Holistic Pulsing?


Holistic Pulsing werkt in op blokkades van het lichaam via een zachte en diepgaande vorm van lijfgerichte therapie. Tijdens een sessie lig je gekleed op de massagetafel en creëren we op een zachte manier ruimte voor lichaamsbewustwording, voeling en beweging in deze vastgelopen signalen. Door je gehele lijf ritmisch te laten wiegen en in beweging te brengen, ondervind je meer en meer de positieve effecten op jouw lichaam en geest. De voor iedereen toegankelijke holistische benadering vervult tot slot een grote meerwaarde om te ont-dekken en de verbinding met je lijf te beleven.Hoe werkt het?

Vanuit (h)erkenning, ont-moeting en met begrip voor elke unieke persoonlijkheid maakt Holistic Pulsing gebruik van zachte bewegingstechnieken en psycho-educatie in een veilige omgeving. We voorzien tijd en ruimte om de nodige zuurstof te geven aan je lijf om zo jouw gouden randje te (her)ontdekken. Holistic Pulsing houdt rekening met je eigen tempo zonder verwachtingen, verplichtingen of een doelgericht stadium. Het is een uurtje puur ‘zijn’ en niets moeten doen, enkel je zachtjes laten raken los van enige intentie om zaken te veranderen. Trek je gemakkelijkste outfit aan en laat je leiden door je eigen lijf om de stroom naar je hoofd weer vrij te maken in een éénmalige sessie of een volledig traject. Jij bepaalt het verloop.


Voor wie is het zinvol?


Gejaagdheid, drukte en stress zorgen ervoor dat je vaak op automatische piloot leeft. Om te overleven vervreemd je meer en meer van jezelf en je lichaam. Je negeert signalen van je lijf en blijft verder doen vanuit je hoofd. Met die wilskracht ga je over je grenzen totdat je soms letterlijk uitgeblust raakt of het je niet meer lukt. Breng via Holistic Pulsing op een zachte en ontspannende manier (terug) ruimte en beweging in je lichaam en je leven. Holistic Pulsing geeft je een moment van ‘even niets moeten doen en mogen zijn’.

BELEEF HOLISTIC PULSING